Av hjertet

Å ville insistere på
at du er ond er det å få.
Da kan du ikke være god.
I fra et hjerte er du blod.