Bare slik

Rettferdiggjort blir bare den
som tror – som ved sin tro er god,
som sjanser på at den er en
av hjertet kroppen til som blod.