Om diktene

Alle disse diktene er tetrametriske quatrainer, enten trokeiske eller jambiske. Jeg kaller diktene "lokuser". Ordet 'locus' er latin og betyr sted, plass, stilling, leilighet, anledning, men det betyr også standpunkt. Verbet 'loco' betyr å anrette, å anbringe. Så lokuser er standpunktsdikt.

Sommeren 2013 tok jeg ned bloggen jeg hadde med norske dikt på denne formen. Det var ikke første gang. Jeg gikk kritisk igjennom de jeg da hadde og kom til at jeg ville beholde 40 trokeiske dikt og 40 jambiske dikt. Vinteren 2013-14 sendte jeg disse diktene til et forlag, men jeg fikk negativt svar. Jeg kom da til at jeg ville legge alle disse diktene mine ut på internett. Jeg hadde en stund to blogger, en med trokeiske og en med jambiske lokuser. Men i mars 2014 samlet jeg alle disse diktene i en blogg.

Senere fortsatte jeg å skrive lokuser, og på våren 2015 ble samlingen på 160 dikt. I august 2015 reduserte jeg samlingen til 120 dikt. Da jeg så gjorde Trixnix til det nye Jerusalem, plukket jeg ut 40 dikt som jeg gjorde til samlingen Ruben. De resterende lokusene danner utgangspunkt for denne samlingen.

Samlingen ble igjen på 120 dikt på foråret 2016. Jeg bestemte meg da for at samlingen var ferdig. Jeg ordnet lokusene alfabetisk tidlig på sommeren i 2016. Jeg dedikerte samlingen til HKH Prinsesse Ingrid sommeren 2016.

I januar 2017 la jeg til lokusene "Ansikt", "Anstendighet" og "Antagelse". Jeg byttet disse tre diktene med tre nye sent i april 2017.