Artig

Måne, stjerne, sol vil være
tro og håp og kjærlighet.
Uten solen til å bære
er der ingen herlighet.