Antagelse

Holdepunkt er til å gjeste.
Fastpunkt er det aller beste.
Utgangspunkt blir nemlig neste
punkt når man har fått det feste.