Spire

En spire er en prektig sak,
med rot og strå. Men bjelle
har bare den med ryggen rak –
den som av Gud vil telle.