Sorgens lys

Som natten sørger for en dag,
la sorgen være til behag.
Som tro på deg vil månen rå.
Som håp til deg vil stjernen stå.