Størst i verden

Lykke størst er det å røpes.
Sol og regn kan ikke kjøpes.
Hva som egentlig betyr
noe seg som nåde byr.