Smil

Om et hus er enten – eller,
enten bolig eller kjeller,
er det som er ubevisst
lagt der av en selv, for visst.