Selvgodhet

For god for Gud er ille stedt.
Men mange mener at de er.
De mangler ganske enkelt vett
når ikke de er nåden kjær.