Sorgen

Sorg er det å være hjemme
hvor ens sjel har satt sitt bo.
Den er ikke lett å glemme.
Men ved gleden gjør en jo!