Det å lyve

Å lyve er å sette i
en posisjon som ei er fri.
Å spotte Kristus på det vis
er å gå glipp av Paradis.