Det å kjenne seg selv

Om deg selv du faktisk kjenner;
kjenner hjerte, kjenner venner,
må du ut mot annet kikke
og du vil fra deg selv stikke.