Dumme meg

Når jeg er trist og lei og jeg
er ensom og jeg kjeder meg
så er jeg uten Gud. Og da
må jeg til vettet selvsagt ta!