Den onde ånd

Misunnelse og hat må jeg
erfare om jeg åpner meg.
For jeg er både ren og pen.
Der ønskes visst å ta igjen!