Begripelse

En motsetning er gitt på strand,
ved sjø som irriterer land.
Men regn fra grep vil være fri.
For regn vil være landet i.