Liv og helse

At gress og busk og tre er greit
tilkjennegitt er ikke leit.
Men en er heller, en er helst,
som korn og urt og frukttre frelst!