Barn av Gud

Som et frukttre blir beskåret
barn av Gud beskikket blir.
Frukten utvikles av kåret.
Litt forbannet mer vi gir.