De to

Når solen varmer sjel og kropp
og saligheten er på topp
er skyen ikke alltid der.
For også solen er oss kjær.